<

Elektrificering af jernbanen01-06-2019 - 23:19

Ifølge Banedanmarks planer skal jernbanestrækningen fra Fredericia til Århus elektrificeres, og arbejdet forventes færdigt i 2026.  Det betyder, at vor ejendom pålægges såkaldt "el-drift servitut".
 


Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i et møde vedrørende planerne om elektrificering af jernbanen.
Se evt. til orientering vedhæftede referat (i dokumentet "Besigtigelsesforretning.pdf")  fra mødet og den tilsendte el-drift-servitut, som vor ejendom pålægges.
 

Se alle nyheder <