• DK
  • GB

Andelsboligforeningen Det Gamle Bryggeri i Vejle.

Velkommen til GB

Det er muligt at lave en engelsksproget udgave af hjemmesiden eller blot dele af den.

01-02-2023

Næste bestyrelsesmøde.

Der holdes bestyrelsesmøde den 13. marts 2023 kl. 19:00 i fællessalen.
Her kan man se den foreløbige dagsorden og oplæg til punkterne (ret til ændringer forbeholdes).

01-06-2019

Elektrificering af jernbanen

Ifølge Banedanmarks planer skal jernbanestrækningen fra Fredericia til Århus elektrificeres, og arbejdet forventes færdigt i 2026.  Det betyder, at vor ejendom pålægges såkaldt "el-drift servitut".