• DK
  • GB

Andelsboligforeningen Det Gamle Bryggeri i Vejle.

Velkommen til GB

Det er muligt at lave en engelsksproget udgave af hjemmesiden eller blot dele af den.

01-11-2023

Næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmødet, der skulle have være afholdt den 8. november 2023, er udsat til den 20. november 2023.

Her kan man se den foreløbige dagsorden og oplæg til punkterne (ret til ændringer forbeholdes).

09-02-2023

Ændring af affaldsordning pr. 23. februar 2023

Orientering om ændring af affaldsordning pr. 27.februar 2023.

01-06-2019

Elektrificering af jernbanen

Ifølge Banedanmarks planer skal jernbanestrækningen fra Fredericia til Århus elektrificeres, og arbejdet forventes færdigt i 2026.  Det betyder, at vor ejendom pålægges såkaldt "el-drift servitut".