VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "DET GAMLE BRYGGERI" I VEJLE

Andelsboligforeningen Det Gamle Bryggeri er er en lille forening med 14 andele.
Vor ejendom har en attraktiv beliggenhed ved Nørreskoven i Vejle med en flot udsigt over fjorden og med kun 1½ km til bymidten i Vejle.
Den 28. maj 1997 afholdtes stiftende møde i Andelsboligforeningn "Det Gl. Bryggeri" i Vejle.
Det resulterede i, at der på grunden, hvor det gamle Ceres Bryggeri lå på Skyttehusvejen 20 i Vejle, blev bygget nye boligblokke med 14 seniorvenlige andelslejligheder og et fælleslokale.
De første beboere flyttede ind i efteråret 1998.

Alle med interesse for vores ejendom kan se en række informationer om både ejendommen og foreningen her på hjemmesiden.

Hjemmesiden er tænkt som en fordel for beboerne og bestyrelsen i foreningen, da man kan læse alle relevante informationer, nyheder, regler mv. kan læses her, samt at hjemmesiden kan benyttes som kommunikationskanal mellem bestyrelsen og beboerne. Der er bestyrelsens håb, at beboerne jævnligt lægger vejen omkring hjemmesiden for at skimme for nyheder mv.

Hjemmesiden vedligeholdes som udgangspunkt af ejerforeningens bestyrelse. Hvis der bor en ildsjæl i foreningen som har lyst og tid til at give en hånd med til udviklingen og vedligeholdelsen må I gerne kontakte bestyrelsen.

Vi håber du bliver glad for hjemmesiden og finder den værdiskabende og brugbar.


Venlig hilsen
Bestyrelsen

15-06-2024

Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. juni 2024 kl. 18:30.

Her kan man se den foreløbige dagsorden og oplæg til punkterne (ret til ændringer forbeholdes).

01-02-2024

Ordinær generalforsamling

Den næste ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 18. i fællessalen.

 

09-02-2023

Ændring af affaldsordning pr. 23. februar 2023

Orientering om ændring af affaldsordning pr. 27.februar 2023.

01-06-2019

Elektrificering af jernbanen

Ifølge Banedanmarks planer skal jernbanestrækningen fra Fredericia til Århus elektrificeres, og arbejdet forventes færdigt i 2026.  Det betyder, at vor ejendom pålægges såkaldt "el-drift servitut".
 

Se alle nyheder