DETAJLER VEDR. KØB OG SALG:

Gå til siden "DOKUMENTER" og se afsnittet "Vedr. køb og salg af andele".FREMLEJE:

I vedtægternes §12 gøres gældende, at:

En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin bolig for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet.

Udleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne.